Hinnasto

Vuokrausehdot

Varaus pur­kau­tuu kol­men päi­vän jäl­keen varauk­ses­ta, mikä­li varaus­mak­sua ei ole mak­set­tu. Varaus­mak­su hyvi­te­tään vuo­kra­hin­nas­ta. Peruu­te­tun varauk­sen varaus­mak­sua ei hyvi­te­tä. Peruu­tuk­sen tapah­tues­se alle kak­si viik­koa vuo­krauk­sen alka­mi­ses­ta veloi­tam­me yhteen­sä 50% vuo­kra­hin­nas­ta. Koko vuo­kra­sum­ma tulee olla mak­set­tu­na ennen luo­vu­tus­ta.

Vuo­kra-aika pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tais­ta maa­nan­tai­hin ja vii­kon­lop­pu­vuo­krat per­jan­tais­ta maa­nan­tai­hin. Auto luo­vu­te­taan polt­toai­ne­tank­ki täyn­nä ja se tulee olla tan­kat­tu­na palaut­taes­sa.

Vuokraan sisältyy

  • 1500km, vau­nus­sa vapaat kilo­met­rit
  • Täys­kas­ko (oma­vas­tuu 1000€)
  • Arvon­li­sä­ve­ro 24%
  • Astias­to rekis­te­röi­dyn hen­ki­lö­mää­rän mukaan
  • 1 Kaa­su­pul­lo + 1 vajaa kaa­su­pul­lo. Ajo­neu­vo palau­te­taan täy­del­lä kaa­su­pul­lol­la, vajaa on vuo­kra­lai­sen käy­tös­sä
  • Ajo­neu­von ulko­pe­su

Vuokraaja huolehtii

  • Polt­toai­neet
  • Sisä­sii­vous
  • WC:n ja har­maa­ve­den tyh­jen­nyt
  • Peti­vaat­teet

Lisähinnasto

Lisä­ki­lo­met­rit 0,30 €/km (ei kos­ke vau­nua)
Sisä­sii­vous 60 €/h
WC:n ja/tai har­maa­ve­den tyh­jen­nys 30 €
Tank­kaus­mak­su 30 € + polt­toai­ne
Vuo­kraus Pirk­ka­lan len­to­ken­täl­tä 60 €