Caravan Kivirappu Oy

Cara­van Kivi­rap­pu Oy vuo­kraa asun­toau­to­ja Nokial­la, sekä myy cara­van -aihei­sia tuot­tei­ta ja varao­sia verk­ko­kau­pas­ta.

Vuo­krauk­set Nokial­ta, sekä Tam­pe­re-Pirk­ka­lan len­to­ken­täl­tä.

Asun­toau­tot vuo­kra­taan pää­asias­sa vii­kok­si, alkaen maa­nan­tais­ta ja päät­tyen maa­nan­tai­hin. Myös vii­kon­lop­pu vuo­krauk­set per­jan­tais­ta maa­nan­tai aamuun ovat mah­dol­li­sia.

Fiat Adria Coral Sport A576 DK

Rekis­te­röi­ty 6:lle hen­gel­le

Vuo­teet 6:lle, Ker­ro­sän­gyt, WC+ Suih­ku, astias­to, tv, säh­kö­rap­pu ja veto­kouk­ku